เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา


Infographics


การบริหารทรัพยากรบุคคล


การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

การบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ก.พ.)

การบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ก.พ.)

การเตรียมตัวก่อนการเดินทางสำหรับผู้รับทุนฝึกอบรมแบบกลุ่ม

การเตรียมตัวก่อนการเดินทางสำหรับผู้รับทุนฝึกอบรมแบบกลุ่ม

การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน


องค์ความรู้กฎหมาย


กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ


การบริหารทรัพยากรบุคคล


scholarship-info

ขั้นตอนการสมัครสอบทุนรัฐบาล

leave_update_16012561

ข้าราชการอย่างเรา ลาแบบไหนได้บ้าง ?

ข้าราชการใหม่_the_learning_journey

ข้าราชการใหม่ The Learning Journey

pay_raise

ทำอย่างไรให้ได้เลื่อนเงินเดือน

เป็นข้าราชการแล้วได้อะไรบ้าง

เป็นข้าราชการแล้วได้อะไรบ้าง


องค์ความรู้กฎหมาย


10_ความผิดวินัยใกล้ตัว

10 ความผิดวินัยใกล้ตัว


การบริหารทรัพยากรบุคคล


scholar_journey

อยากเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลต้องทำอย่างไร

๘_ขั้นตอน_เพื่อปฏิรูปองค์กรของคุณ

8 ขั้นตอน เพื่อปฏิรูปองค์กรของคุณ

info_การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ-001

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

info_wf_analysis_1-001

Workforce Analysis

ค่าตอบแทนระหว่างลา

ค่าตอบแทนระหว่างลา

infographic_1_การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร_ประเภทอำนวยการ

การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ประเภทอำนวยการ


องค์ความรู้กฎหมาย


การขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน

การขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการดีต้องมีวินัย

ข้าราชการดีต้องมีวินัย

คุกคามทางเพศ

คุกคามทางเพศ

ว2_ร่ำรวยผิดปกติ

ว 2/2565 ร่ำรวยผิดปกติ

วินัยร้ายแรงที่ควรรู้

วินัยร้ายแรงที่ควรรู้

ความผิดวินัยอย่างรายแรงตามมาตรา_85_1_

ความผิดวินัยอย่างรายแรงตามมาตรา_85_1_

ละทิ้ง_ทอดทิ้ง_final

ละทิ้ง_ทอดทิ้ง_final

วินัยต่อประชาชน

วินัยต่อประชาชน

แบบนี้สิไม่ผิดวินัย

แบบนี้สิไม่ผิดวินัย


หมวดหมู่อื่น ๆ


รู้จักสำนักงาน_ก.พ.

รู้จักสำนักงาน ก.พ.

info_good_civil_servant

การเป็นข้าราชการที่ดี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Office of the Civil Service Commission (OCSC)